TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Tin Tức] << SỰ KIỆN>> ĐUA TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER nhận GIA CÁT LƯỢNG và VINH DỰ CƯỜNG GIẢ

18:23 08/07/2019

ĐUA TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER
nhận GIA CÁT LƯỢNG và VINH DỰ CƯỜNG GIẢ

 

 

# Áp dụng S1~S10 (Cụm Ngọa Long)
# Khởi tranh ngay lúc này và chốt kết quả lúc 12:00 ngày 03/07
# Quà cực xịn nha các huynh
- Top 1: 420 Mảnh Gia Cát Lượng + 5 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 99.999 KNB
- Top 2: 350 Mảnh Gia Cát Lượng + 5 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 99.999 KNB
- Top 3: 300 Mảnh Gia Cát Lượng + 4 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 99.999 KNB
- Top 4: 250 Mảnh Gia Cát Lượng + 4 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 66.666 KNB
- Top 5: 220 Mảnh Gia Cát Lượng + 3 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 66.666 KNB
- Top 6: 200 Mảnh Gia Cát Lượng + 3 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 66.666 KNB
- Top 7: 180 Mảnh Gia Cát Lượng + 2 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 66.666 KNB
- Top 8: 160 Mảnh Gia Cát Lượng + 2 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 33.333 KNB
- Top 9: 140 Mảnh Gia Cát Lượng + 1 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 33.333KNB
- Top 10: 120 Mảnh Gia Cát Lượng +1 Rương trang bị cam bị chọn + Vinh Dự Cường Gỉa trị Giá 33.999 KNB
(?) Vinh Dự Cường Giả có gì? Nhận thế nào?
- Đó là gói cống phẩm của riêng NPH tạo ra, có tính chất đặc biệt.
- Quà Vinh Dự Cường Giả sẽ gửi thẳng vào nhân vật vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng.
- Gói 99.999KNB sẽ chia đều trong 6 lần trao (3 tháng); 66.666KNB trong 4 lần (2 tháng) và 33.333KNB trong 2 lần (1 tháng).