TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Tin Tức] << Hướng dẫn >> Báo lỗi

09:33 16/06/2019

Nếu trong quá trình chơi, Chúa công gặp bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng trải nghiệm vui lòng Click báo lỗi TẠI ĐÂY ạ giúp Thảo Nhi ạ. Thảo Nhi cùng đội ngũ Vận hành hứa sẽ nghiêm túc nghiên cứu và điều chỉnh.

Cảm ơn Chúa Công đã chung sức xây dựng một game tuyệt với như Tam Anh Quần Long Hội ạ!

 

Link báo lỗi: https://forms.gle/X8htcMcf94DqKCe68