TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Đặc Sắc] << Tính năng >> Tướng Đài

03:51 07/06/2019

Tính năng Tướng Đài là nơi để các Chúa Công có thể chiêu mộ Danh Tướng và Mưu Sĩ phục vụ cho mưu đồ bá nghiệp của mình.

I. Tướng Đài :

1. Chiêu Mộ Tướng : 

– Có 3 loại Chiêu Mộ Tướng là: Chiêu Mộ 1 Lần Tím – Chiêu Mộ 1 Lần Cam – Chiêu Mộ 10 Lần Cam.
– Có thể xem đc bảng Danh Tướng – Mưu Sĩ Trong các loại Chiêu Mộ.
– Chiêu Mộ 10 lần dễ nhận được tướng cam tư chất cao.

 

Chiêu Mộ

 

Tướng Cam Khi Click vào Chiêu Mộ Cam

 

Chiêu Mộ Cam

 

2. Shop Tướng : 

– Dùng điểm chiêu mộ sau khi chiêu mộ có được để mua Hồn Tướng trong Shop đổi hồn.
– Có thể làm mới để tìm Hồn Tướng mà Chúa Công mong muốn.

 

Shop Đổi Hồn.

 

3. Thu Hồi :

– Trong thu hồi có 4 tính năng chính là: Tách Tướng – Trùng Sinh Tướng – Tách trang bị – Trùng Sinh trang bị.

 

Tách Tướng

 

Trùng Sinh Tướng

 

Tách Trang Bị

 

Trùng Sinh T.bị

 

IV. Đổi Tướng

– Là đổi Thuộc tính  – Cấp Độ – Kĩ Năng – Báu Vật của Tướng A sang tướng B để không phải build lại tướng từ đầu tránh mất thời gian của các Chúa Công.
– Đây là tính năng cực kì hữu ích và tiện dụng trong game.

 

Đổi Tướng