TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Đặc Sắc] << Tính năng >> Thiên Phú

03:09 06/06/2019

Trong Anh Quần Long Hội – Tính năng Thiên Phú là nơi để các Chúa Công dùng Điểm Thiên Phú nâng các thuộc tính chỉ số của Tướng. Sau đây Tiểu Tuyết xin phép được giới thiệu tính năng này

Trong Thiên Phú có 3 Thiên Phú Chính là:

– Nhân Hồn: Giảm Vật Lý và Phép nhận vào.
– Địa Hồn: Tăng Sát Thương Vật Lý và Phép.
– Thiên Hồn: Tăng Sát Thương và Giảm Sát Thương.

Và sẽ có 7 Thiên Phú nhỏ để kích hoạt các Thiên Phú lớn là:

1. Xung Hồn
2. Minh Hồn
3. Khí Hồn
4. Xu Hồn
5. Lực Hồn
6. Tinh Hồn
7. Anh Hồn

– Muốn nâng cấp các loại Thiên Phú phải cần ĐIỂM THIÊN PHÚ, điểm này cần kiếm tại hoạt động : Đơn Đao Tới Hội.
– Ngoài ra sẽ có mục tiêu để nâng cấp Thiên Phú có 16 cấp mục tiêu tăng tối đa % sát thương cho tất cả Tướng.

 

Nhân Hồn

 

Địa Hồn

 

Thiên Hồn

 

Thuộc Tính Thêm

 

Mục Tiêu Thiên Phú