TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Đặc Sắc] << Tính năng >> Bá Quan Văn Võ

01:09 04/06/2019

Trong Tam Anh Quần Long Hội – Tính năng Bá Quan Văn Võ là nơi sưu tầm các Danh Tướng , Quân Sư, Bảo Vật, Trang Bị mà khi chinh chiến Thiên Hạ các Chúa Công cần tham khảo và nghiên cứu kĩ lưỡng. Có 4 mục chính : Tướng  – Báu Vật – Trang Bị – Thần Hồn.

I. Tướng : Được chia ra làm 4 hệ phái riêng biệt là

1. Công: là nơi tụ hội của các Võ Tướng với cả Công Vật Lý và Công Phép như : Tào Tháo – Quan Vũ – Triệu Vân – Lã Bố – Chu Du – Tả Tử – Tôn Kiên – Lã Mông…

2.Thủ: với những tướng chỉ số cơ bản Thủ – Máu – Đỡ – Kháng – Né mạnh nhất luôn ngăn chặn các Tướng Công : Tư Mã Ý – Tào Nhân – Ngụy Diên – Điển Vi – Mạnh Hoạch – Trương Phi – Đổng Trác…

3.Khống Chế: Với những Mưu Sĩ hoặc Danh Tướng có khả năng khống chế cực mạnh : Choáng – Hỗn Loạn – Đóng Băng – Gián Đoạn – Giảm Hiệu Ứng làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu : Điêu Thuyền – Vu Cát – Hạ Hầu Uyên – Lục Tốn – Mã Siêu – Viên Thuật...

4.Hỗ Trợ: Tổ hợp của các Danh Ca – Mưu Sĩ – Quân Sư với khả năng bổ trợ cho cả đội hình là 1 trong những Hệ Phái Quan Trọng Bậc Nhất cần phải có : Lưu Bị – Hoàng Nguyệt Anh – Tiểu Kiều – Quách Gia – Thái Văn Cơ...

 

Tướng Hệ Công

 

Tướng Hệ Thủ

 

Tướng Hệ Khống Chế

 

Tướng Hệ Hỗ Trợ

 

II. Báu Vật

– Là tổ hợp 4 phẩm chất Báu Vật : Lục – Lam – Tím – Cam, nhằm trang bị 6 báu vật mỗi tầng cho Tướng, số tàng càng cao phẩm chất Báu Vật cũng được nâng lên.

 

Hệ Thống Báu Vật

 

III. Trang Bị

– Tổ hợp trang bị bao gồm 6 trang bị chính và 4 loại phẩm chất chính là : 

+ Vũ Khí – Giáp – Nhẫn – Đai – Giầy – Binh Phù
+ Phẩm Chất : Lục  – Lam – Tím – Cam

Cũng giống như Báu Vật trang bị sưu tầm dùng để trang bị cho Tướng mặc tăng các chỉ số cơ bản thiết yếu và kích duyên của mỗi tướng.

 

Trang Bị

 

IV. Thần Hồn

– Bao gồm 24 loại thần hồn và 4 phẩm chất thần hồn : Lục – Lam – Tím – Cam

– Thần hồn phẩm chất càng cao, chỉ số tăng cho tướng khi mặc càng lớn.

Thần Hồn