TIN TỨC

Trang Chủ > Tin Tức

[Đặc Sắc] << Liên Server >> Quần Hùng Trục Lộc

15:56 22/06/2019

Hoạt động – PVP Quần Hùng Trục Lộc là hoạt động tương tác liên server. Đứng thứ hạng càng cao sẽ nhận được thưởng XH càng lớn.

- Thời gian: Mở sau 7 ngày khai mở máy chủ mới.
- Đây là chiến trường khốc liệt đầu tiên để các anh tài so tài cao thấp giữa các máy chủ.
- Phần thưởng sẽ cực kỳ giá trị là Ngọc cấp 12 (tự chọn) có giá trị là 10.000 KNB mỗi viên.